Stroomversnelling Brabant...

in 35 jaar 800.000 woningen naar energie neutraal 
 

 

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5) en veel regio gemeenten, bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers. Gezamenlijk gaan deze partijen er voor zorgen dat in 2050 de Brabantse woningvoorraad energieneutraal is.  Dat betekent dat in de komende 35 jaar maar liefst 800.000 woningen Nul Op de Meter (NOM) worden gemaakt.

 
Een enorme operatie omdat, om dit te halen, op zeker moment er elke dag meer dan 100 woningen onder handen genomen gaan worden.  Het is aan alle partijen om uiteindelijk met een aanbod te komen dat technisch vergaand is en financieel zo aantrekkelijk is om deze klus te klaren.
Zie ook het bericht op de site van Provincie Noord-Brabant
 

Op weg naar massa en marktperspectief

De eerste voorzichtige stappen naar een Stroomversnelling Brabant zijn door de provincie Noord Brabant al in 2013 gezet. Toen werd er gesproken over de mogelijkheden om woningeigenaren te ontzorgen richting energiebesparing. Dit werd door het provinciebestuur echter alleen zinvol geacht als er sprake zou zijn van collectieve projecten, bijvoorbeeld met financiering via het Energiefonds.  Inzetten op grootschalige woningisolatie vraagt immers om een grote verandering. Zowel op  organisatorisch en juridisch als technisch en financieel gebied. Kapitaal is niet het grootste vraagstuk, maar om toegang te krijgen tot het kapitaal van financiële instellingen en pensioenfondsen is schaalgrootte en marktperspectief nodig. De Stroomversnelling Brabant is het adequate antwoord op de vraag naar massa en marktperspectief. Een en ander is nu bekrachtigd in de Provinciale aanpak grootschalige energiebesparing in de gebouwde omgeving, waarvan de provincie de regisseur is.

In deze aanpak is onder andere vastgesteld dat:
- Het plan van aanpak Brabantse Stroomversnelling zorgt voor focus en ambitie.
- Het plan van aanpak in de strategie van de Energieagenda en de filosofie achter de investeringsfondsen past.
- Het plan van aanpak resulteert in een publiek-private coalitie.
- Dit proces een appèl doet op de Brabantse innovatiekracht.

Zie ook Statenmededeling Aanpak grootschalige energiebesparing in de gebouwde omgeving: Focus op de eerste 1000 woningen Nul Op de Meter
 
Afgelopen 9 juli 2015 is de basis gelegd voor een grrotschalige uitrol, dit is gestart door het tekenen met 111 partijen van de Brabantse Nul Op de Meter-deal (Klik hier voor de aftermovie). Een deal waarbij gemeenten, bouwpartijen, energiecoöperaties, financieringsinstellingen, woningcorporaties en verzekeraars zich aan kunnen sluiten. De focus ligt bij het realiseren van 1000 Nul Op de Meter woningen vóór 2018. Dit wordt een livinglab van methodes uitproberen, bijstellen en steeds beter maken. Uiteindelijk is de ambitie dat de 1001e woning een marktconforme renovatie krijgt. En dan ligt de weg open om de resterende 789.999 huizen in Brabant energieneutraal te maken. Dit gaat vervolgens gebeuren met een totaalconcept waarvoor straks iedereen in de rij staat.
 


Naslag