1. Eerste duizend


Eerste doel wordt het bouwen van duizend energie-neutrale woningen Brabant-breed voor 2017. Dat gebeurt zo mogelijk met cofinanciering, bijvoorbeeld vanuit EU-fondsen. De ambitie is dat woning 1001 marktconform wordt gerenoveerd. Het werktempo zou daarna op kunnen lopen tot boven de 100 energie-neutrale woningen per dag in de periode 2025-2050 (een perspectief van 61.000 woningen tot 2023).
 

2. Complex

 
In Noord-Brabant bestaan nu al veel initiatieven om woningen en gebouwen energie-neutraal te maken. Landelijk is hiervoor het concept ‘Nul Op de Meter’ bedacht, waar veel Brabantse initiatieven aan meedoen. De ambities zijn hoog, maar in de praktijk blijkt dat de materie complex is. Kennis en ervaring zijn nog over veel initiatiefnemers versnipperd en er zijn nog veel praktische problemen op te lossen.

3. Perspectief


De provincie en de B5-gemeenten sturen daarom aan op een krachtenbundeling om bouwbedrijven perspectief te kunnen bieden op voldoende vraag. De bouwwereld kan dan met een aanbod komen dat technisch vergaand en financieel aantrekkelijk is. Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie): ‘Er ligt hier een geweldige business case klaar. Als alle betrokken partijen er enthousiast de schouders
onder zetten, kan dit project een enorme positieve impact hebben op klimaatdoelstellingen, wonen, economie, werkgelegenheid en het verlagen van de woonlasten voor inwoners van Noord-Brabant’.
  

4. Wapen tegen energiearmoede

   
’De energierekening dreigt onbetaalbaar te worden en huishoudens raken financieel in de knel. De laatste jaren schieten de uitgaven voor energie omhoog. Een zorgwekkende ontwikkeling. ’Nul-Op-de-Meter’ woningen zijn een belangrijk wapen in onze strijd tegen die zogeheten ’energiearmoede’, omdat het de woonlasten beter beheersbaar maakt’, aldus de Tilburgse wethouder en
klimaatambassadeur Berend de Vries: ‘De resultaten van 'Nul Op de Meter'- projecten in onder andere Tilburg stimuleren ons om de schouders er in heel Noord-Brabant onder te zetten. Daar hebben we de hulp van veel partijen voor nodig’.
  

5. Innovatiekracht

   
Gedeputeerde Bert Pauli (economie/innovatie): ‘Om dit voor elkaar te krijgen doen we appèl op de Brabantse innovatiekracht. Brabant is innovatief en wij zijn traditioneel sterk in het aangaan van allianties tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Wij hebben hier SPARK campus en die kan een cruciale rol gaan spelen bij het leggen van verbanden tussen energie, ICT, hightech systemen en
materialen, en design. Daarmee hebben we een voorsprong; wij gaan hier een totaalconcept ontwikkelen waar ondernemers in de bouw én woningeigenaren voor in de rij staan. Volgens mij zullen de grote financiers hier ook een uitstekende belegging in vinden!’