HET NULOPDEMETER AANBOD

Aanbieders die deelnemen aan de Brabantse Deal Nul-op-de-Meter hebben de ambitie om te komen tot gewild aanbod van Nul-op-de-Meter renovatieproducten voor particulieren en woningcorporaties en hun huurders. Aanbieders die deelnemen aan de Brabantse Deal Nul-op-deMeter bieden Nul-op-de-Meter renovatieproducten aan met de volgende uitgangspunten:
  1. zijn conform de afspraken gemaakt in de Stroomversnelling;
  2. zijn direct leverbaar of indien aanbieders nog in een ontwikkeltraject zitten uiterlijk voor 1 januari 2017;
  3. voldoen aan alle eisen en doelen van onder meer de Omgevingswet en de Flora- en Faunawet zodat een snelle en soepele vergunningsprocedure mogelijk is.
  4. bieden per 1 januari 2018 een ge├»ndustrialiseerde bouwstroom van gewilde en aantrekkelijke woningrenovaties, die een verdere uitrol naar in eerste instantie 40.000 woningen met een snelheid van 50 woningen per dag haalbaar maken. 
En de aanbieders investeren in:
  • de ontwikkeling van de productiecapaciteit en het klantproces;
  •  bezinning op de structuur van de waardeketen, en waar mogelijk en nodig de aanpassing daarvan;
  • de ontwikkeling van zodanig innovatieve producten, systemen en oplossingen waardoor renovatie van 41.000 woningen met beschreven prestaties gerealiseerd kan worden.