Aanbod nul op de meter

Welke positie past de huidige partijen in een nieuwe geindustrialiseerde bouwkolom?

De opgave binnen stroomversnelling Brabant vraagt om een ordening van posities en rollen in een nieuwe te ontwikkelen geindustrialiseerde bouwkolom. De Brabantse partijen hebben voor 1 oktober 2015 aangegeven in welke rollen en posities ze het nul op de meter aanbod verder gaan ontwikkelen. Daardoor ontstaat er een nieuw krachtenveld wat dynamischer en sneller kan anticiperen op de behoeftes aan vraagzijde. Het collectief doel is om te streven naar betaalbare, kwalitatieve oplossingen die goed beschikbaar zijn. En daarnaast aansluiten bij de behoeftes van de klant.
De deelnemers aan de Brabantse Deal Nul op de meter hebben hun positie gedefineerd in onderstaand schema. Hierdoor ontstaan er twee dominante ontwikkelsporen;
  • industrialisatie van een basispakket (gevel-dak en instalaties), met NOM-Keur en prestatieafspraken.
  • propositie ontwikkeling, voor een gewild en onweerstaanbaar aanbod richting professionele klant en particuliere klant.