Kwartiermakers Stroomversnelling
Brabant hebben klus geklaard


Het kwartiermakersteam dat meer dan een jaar de kar getrokken heeft om in Noord-Brabant de zogenoemde stroomversnelling op gang te brengen, is klaar met deze taak. Onlangs heeft het team het stokje om de Brabantse woningvoorraad naar Nul op de Meter te brengen aan een stuurgroep overgedragen. Deze stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere provincie, gemeenten, woningcorporaties en bouwers, zet zich in om voor eind 2017, 1000 woningen in Noord-Brabant Nul op de Meter te maken.

Het kwartiermakersteam is vorig jaar samen met provincie en de B5 gemeenten voortvarend van start gegaan om Noord-Brabant enthousiast te maken voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Als stip op de horizon is het jaar 2050 gezet. In dat jaar moeten alle 800.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul op de Meter zijn. Dit is echter alleen haalbaar als er een flinke industrialisatieslag wordt gemaakt in het verduurzamen van zoveel woningen. Door het op touw zetten van onder andere workshops, tweedaagse bijeenkomsten en seminars heeft het kwartiermakersteam provincie, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en toeleveranciers hiervoor warm gemaakt.

Dit resulteerde op 9 juli in een grootscheepse manifestatie in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Daar ondertekenden uiteindelijk 111 partijen de Brabantse Deal Nul op de Meter. Deze deal houdt in dat de ondertekenaars zich inzetten om voor 2018 tenminste 1000 woningen Nul op de Meter te maken. Dit aantal geeft marktpartijen ook de ruimte om innovatieve concepten uit te werken die vervolgens op grotere schaal kunnen worden toegepast. “Er ontstond zeker voor de ondertekening van de Brabantse deal heel veel dynamiek. Iedereen had een gevoel van ‘daar moet ik bij zijn’”, blikt Petra Hofman op de manifestatie terug. Samen met Peter Linders vormde zij het hart van het kwartiermakersteam.  “Ik ben er met Peter vanaf het eerste begin bij betrokken geweest.”

Na de dealondertekening is hard gewerkt om de uitvoering een stap verder te brengen. Zo hebben bijvoorbeeld elf woningcorporaties al meer dan 1000 woningen aangewezen die eind 2017 Nul op de Meter moeten zijn. Om de uitvoering van de Brabantse Deal voor de korte- en lange termijn handen en voeten te geven is er nu een interim stuurgroep geformeerd. Deze stuurgroep neemt daarmee de taken van het kwartiermakersteam over. “Feitelijk is daarmee ons werk volbracht”, zegt Hofman. “Waar het nu om gaat is dat er vaart in de ontwikkelingen blijft.”

De stuurgroep is bezig met het in de steigers zetten van een organisatie die de uitvoering van de Brabantse Deal gaat begeleiden. “De kwartiermakers die tot op heden op succesvolle wijze deze coördinerende rol hebben ingenomen, doen in deze fase een stap terug”, aldus Pierre Hobbelen, directeur van de woningcorporatie Thuisvester en voorzitter a.i. van de stuurgroep.